Wczesne Wspomaganie Rozwoju


MEN: Uprawnienia dla rodzin w ramach Ustawy ,,Za życiem". 05-25


Ćwiczenia poprawiające Integrację Sensoryczną. 10-27


Cenne informacje i wskazówki dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. 10-13

Zachęcam rodziców do zapoznania się z portalem www.wszystkojasne.waw.pl

 Eksperci wyjaśniają wszystkie niuanse dotyczące np. zatrudniania asystentów nauczyciela.Zmiany dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju! 10-13

MEN wprowadza zmiany dotyczące wczesnego
wspomagania rozwoju.Jak rozpoznać zespół Aspergera ? 02-19
Artykuł z czasopisma ,,Bliżej Przedszkola" opisujący wczesne objawy zespołu Aspergera w opracowaniu dr Marty Korendo.


  1 2 »