Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


Dla rodziców: Rozwój dziecka 6 - letniego. 03-17


Dziecko z zespołem Aspergera w systemie edukacji 03-10

Dziecka z zespołem Aspergera w pytaniach i odpowiedziach. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 4 kroki. 02-13


Wskazania dla nauczycieli do pracy z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami. 01-18

Zachęcamy nauczycieli do zapoznania się z wybranymi wskazówkami dotyczącymi pracy z uczniami z niepełnosprawnością: wzroku, słuchu, ruchu oraz intelektualną.ORE: jak wspierać ucznia z niepełnosprawnościa intelektualną w szkole ogólnodostępnej? 01-09 « 1 2