Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 4 kroki.


Jak rozpocząć pracę z dzieckiem z SPE ? – 4 kroki

Praca z dzieckiem ze SPE

Jeśli w Twojej klasie jest uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wiesz zapewne, że powinieneś poświęcić mu szczególną uwagę już od pierwszego dnia. To pomoże Ci jeszcze lepiej zorganizować pracę ze wszystkimi uczniami oraz pozwoli uniknąć nieporozumień na przyszłość.

Prezentujemy krótki poradnik, w którym pokażemy Ci w czterech krokach, jak przygotować się do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zorganizuj przestrzeń klasową tak, aby uczeń, który szczególnie potrzebuje Twojej pomocy i wsparcia podczas zajęć, siedział możliwie blisko. Pozwoli Ci to na szybsze reagowanie w sytuacjach problemowych.

 Przede wszystkim słuchaj i obserwuj. W trakcie spotkania z rodzicami dowiedz się, z jakimi pomocami dziecko lubi pracować. Analizując dostarczoną dokumentację i obserwując dziecko podczas zajęć, zwróć szczególną uwagę na te aktywności, które najmocniej angażują je do pracy. Analiza ta będzie przydatna podczas tworzenia IPET-u.

 Integruj uczniów

Aby proces integracji przebiegał prawidłowo:

  • nie pozwól, aby uczeń z SPE siedział w ławce sam,
  • odpowiednio wybierz kolegę / koleżankę z ławki, najlepiej dziecko wysoko funkcjonujące, o mocnej pozycji wśród  rówieśników, które może stać się dobrym przykładem dla innych,
  • staraj się nie traktować w sposób wyjątkowy ucznia z SPE, tak aby pozostali uczniowie nie mieli dodatkowych powodów do “nielubienia” go,
  • uwzględniając możliwości psychofizyczne ucznia, angażuj go w życie klasowe,
  • rozmawiaj z dziećmi na temat obecnej sytuacji w klasie, jeżeli masz wątpliwości, czy przedstawisz zagadnienie w sposób zrozumiały dla dzieci, zawsze możesz zwrócić się o pomoc w przygotowaniu do takiej rozmowy do szkolnego pedagoga lub psychologa,
  • nie bój się otwarcie rozmawiać z rodzicami pozostałych dzieci na temat ucznia z SPE, z ich strony może pojawić się niechęć lub strach przed sytuacją, której nie znają, postaraj się udzielić im informacji.

 Starannie przygotuj zadania. Organizując pracę dzieci pamiętaj, żeby bez potrzeby nie wyróżniać dziecka z SPE oraz nie wykluczać go z klasowych aktywności.

Przygotowując zadania, pamiętaj, żeby:

  • dla dziecka z SPE przygotowywać je w miarę możliwości w formie podobnej jak dla pozostałych uczniów,
  • uwzględnić rzeczywiste umiejętności dziecka i do nich dostosować poziom trudności.