Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


Dla rodziców: rozwój psychomotoryczny 5 - latka. 06-02


AUTYZM: Jak przygotować dziecko do samodzielności ? 05-31


Dla rodziców: Rozwój dziecka 6 - letniego. 03-17


Dziecko z zespołem Aspergera w systemie edukacji 03-10

Dziecka z zespołem Aspergera w pytaniach i odpowiedziach. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 4 kroki. 02-13  1 2 »