Zaświadczenie lekarskie.


Zgodnie z nowym rozp. MEN z dnia 18.09.2008 roku, rodzice ubiegający się o przyznanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującym wzorem.