Druki do pobrania


Wniosek o wydanie pisemnej opinii/informacji o wynikach diagnozy. 09-02
Od 1 września 2016 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej funkcjonować będzie tylko jeden dokument, który będzie zastępował dotychczasowe zgłoszenie dziecka na badanie oraz wniosek o wydanie pisemnej opinii.

Wniosek o badanie gimnazjalisty. 04-17


Wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 02-09


Zaświadczenie lekarskie. 02-26


Wniosek rodziców o wydanie orzeczenia. 06-02  1 2 »