Aktualności


Program obchodów 50 - lecia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kamiennej Górze !


Dodatkowe spotkania informacyjne z nowej podstawy programowej. 08-18
MEN: Aktywna tablica. 08-16
MEN: Projekt dotyczący wczesnego wspomagania rozwoju ! 07-24
MEN: Bezpieczeństwo uczniów podczas wakacji ! 07-20
MEN: Projekt rozporządzenia MEN w sprawie orzeceń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych ! 07-20
ORE: Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i placówki. 07-20
Kierunki polityki oświatowej państaw na nolwy rok szkolny ! 07-12
Projekt pilotażowy w ramach Programu PO WER ! 07-10
Podsumowanie udziału w projekcie badawczym ,,Mutyzm wybiórczy w szkole i w domu" ! 06-29
MEN: Podstawa programowa - materiały dla nauczycieli. 06-28
  1 2 »