Aktualności


MEN: Projekt dotyczący wczesnego wspomagania rozwoju !


MEN: Bezpieczeństwo uczniów podczas wakacji ! 07-20
MEN: Projekt rozporządzenia MEN w sprawie orzeceń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych ! 07-20
ORE: Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i placówki. 07-20
Kierunki polityki oświatowej państaw na nolwy rok szkolny ! 07-12
Projekt pilotażowy w ramach Programu PO WER ! 07-10
Podsumowanie udziału w projekcie badawczym ,,Mutyzm wybiórczy w szkole i w domu" ! 06-29
MEN: Podstawa programowa - materiały dla nauczycieli. 06-28
Zaświadczenia do odbioru ! 06-27
Kuratorium: Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. 06-20
MEN: Indywidualizacja kształcenia. 06-19