Aktualności


Kuratorium: Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.


Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów ! 06-20
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli uczniów z niepełnosprawnościami. 06-19
MEN: Indywidualizacja kształcenia. 06-19
MEN: List do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli. 06-14
ORE: Poszukuje recenzentów do podstaw programowych kształcenia w zawodach. 06-07
MEN: Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą - odpowiedź na interpelację. 06-06
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli alternatywnych form edukacji i nauczania ! 06-06
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biliotekarzy ! 06-01
Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów ! 05-30
Zaświadczenia dla nauczcieli edukacji wczesnoszkolnej ! 05-30