Aktualności


Zaświadczenia do odbioru !


Zmiana miejsca spotkania informacyjnego z nowej podstawy programowej języka polskiego ! 05-26
MEN: Ramowe plany nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną. 05-25
MEN: List Minister Edukacji Narodowej do rodziców ! 05-25
Konferencja dla bibliotekarzy szkolnych w Warszawie ! 05-25
Nowa podstawa programowa dla nauczycieli wychowania fizycznego ! 05-24
Gdzie można szukać stypendium ! 05-23
Nowa podstawa programowa dla nauczycieli języka polskiego ! 05-23
Dzień Odkrywania Talentów - podsumowanie ! 05-22
Nowa podatawa programowa edukacji wczesnoszkolnej ! 05-18
Ostatnie wolne miejsca na Dzień Odkrywania Talentów - zapraszamy ! 05-18
 « 1 2