Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biliotekarzy !


Spotkanie dla Bibliotekarzy.


Dyrektor PCE - Biblioteki Pedagogicznej  informuje, że dnia

7 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Miszkowicach (w bibliotece szkolnej), odbędzie się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia ,,Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy”.

Przewidywany porządek spotkania :
1. Ekologia w Bibliotece – prezentacja i zajęcia praktyczne poprowadzi Pani mgr Aldona Ochmańska (zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie ogłoszonym przez Ekonaturę we współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ).
2. Dyskusja, uwagi, spostrzeżenia, pytania dotyczące prezentacji.
3. Sprawozdanie ze spotkań sieci współpracy i samokształcenia Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy – ankieta ewaluacyjna i ankieta diagnozująca.
4. Przedstawienie harmonogramu spotkań w roku szkolnym 2017/2018.
5. Sprawy różne.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 6 czerwca 2017 r. pod nr telefonu : 75 645 02 47

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu !