Zaświadczenia dla nauczcieli edukacji wczesnoszkolnej !


W sekretariacie PCE są do odbioru zaświadczenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze spotkania informacyjnego dotyczącego nowej podstawy programowej.