Zaświadczenia do odbioru !


Zapraszamy do odbioru zaświadczeń ze spotkania informacyjnego z nowej podstawy programowej edukacji przedszkolnej.

Zaświadczenia są do odebrania w sekretariacie PCE w godzinach pracy.