Zmiana miejsca spotkania informacyjnego z nowej podstawy programowej języka polskiego !


Dyrektor Powiatowego Centrum
Edukacji – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kamiennej Górze serdecznie
zaprasza  nauczycieli języka polskiegona spotkanie informacyjne
dotyczące nowej podstawy programowej


 13 czerwca ( wtorek ) 2017  roku,  godz. 14
Zmiana miejsca
!

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, sala konferencyjna na III piętrze.

Tematyka spotkania:

  1. Reforma edukacji 2017. Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym
    oraz w obszarze wychowania i profilaktyki.

  2. Podstawa programowa języka
    polskiego.

  3. Różnice programowe pomiędzy
    ,,starą” i ,,nową” podstawą programową.

  4. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca: Krystyna Pac – Marcinkowska  – konsultant DODN Wałbrzych.Koszt uczestnictwa w spotkaniu 10 zł od uczestnika.


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 2.06.2017 roku pod nr tel.75 645 02 44 lub kom. 601 646 072.                                                                                             
Serdecznie zapraszamy!