Aktualności


Dokumenty niezbędne do uzykania orzeczenia lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.


ORE: Najnowsze informacje. 12-05
Nowe czasopismo ,,My Zawodowcy". 12-02
MEN: Projekty Podstawy programowej. 12-02
Fotorelacja z warsztatów: ,,Integracja sensoryczna dla nauczycieli". 12-02
Zaproszenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ! 12-01
Konferencje na temat reformy edukacji! 11-30
Dzień Bezpiecznego Internetu! 11-24
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli logopedów. 11-23
1. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 11-18
Fotorelacja z konkursów ,,zDolnego Ślązaka". 11-18