Aktualności


Konferencja dla dyrektorów z kuratorem oświaty !


Ogólnopolska konferencja historyków ! 05-24
Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów ! 05-23
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli klas ,,0" ! 05-20
Wykorzystanie nowych technologii w terapii autyzmu - wykład. 05-18
Awans zawodowy dla wszystkich stopni ! 05-17
Autyzm- Jak wykorzystać lustro w terapii osób z autyzmem. 05-17
Dni wolne w Powiatowym Centrum Edukacji ! 04-28
Autyzm - 5 najczęstszych zdolności ! 04-21
Akcja Nepal ! 04-20
Podstawowe założenia kompleksowego wspomagania szkół. 04-14