Aktualności


Warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej.


Informacja o pracy PCE w czasie ferii zimowych. 01-20
Zmiana terminu warsztatów ! 01-20
Warsztaty w Warszawie - ,,Polska w XX wieku". 01-14
Gry i zabawy matematyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ! 01-12
KURS KWALIFIKACYJNY 01-11
Dialog skoncentrowany na rozwiązaniach. 01-07
Jak oceniać postępy uczniów? 01-05
Warsztaty z coachingu dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców 01-05
Szkolenie dla liderów WDN. 01-04
Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym... - warsztaty 12-28