Aktualności


Sieć współpracy i samokształcenia matematyków !


MEN: List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów. 01-16
Dzień Bezpiecznego Internetu - zgłoszenie inicjatywy ! 01-13
Udział w międzynarodowych badaniach nt: ,,Mutyzm wybiórczy w szkole i w domu". 01-11
Ogłoszenie konkursu ,,Bezpieczny Internet". 01-11
Spotkanie Grupy Wsparcia Rodziców dzieci objętych wwr. 01-11
Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli już dostępna! 01-09
Ekokomiksy - bezpłatne materiały dla nauczycieli. 01-09
Konkurs: Klasa ze Snów. 01-04
Kurs: Terapia ręki. 01-03
MEN: Podsumowanie roku 2016 w polskiej edukacji. 01-02