Aktualności


Warsztaty ,,Gry i zabawy matematyczne..."!


Akcja „Cześć jak czapka”. 11-23
Studia doktoranckie w języku angielskim! 11-12
Grupa wsparcia i samokształcenia nauczycieli klas ,,0". 11-04
Grupa wsparcia i samokształcenia matematyków! 10-30
Spotkanie - Forum Pedagogów! 10-26
Zaświadczenia do odbioru! 10-21
Warsztaty - Model R. Dreikursa w wychowaniu ! 10-21
Spotkanie Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci objetych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. 10-16
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli rozpoczynających pracę! 10-13
Konkurs - Historia może być ciekawa! 10-07