Aktualności


Spotkanie rodziców w ramch Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci objętych zajęciami wwr".


Zaproszenie dla pedagogów szkolnych ! 09-14
Konkursy ,,zDolnego Ślązaka" i ,,zDolnego Ślązaczka". 09-12
I Dolnośląska konferencja Rad Rodziców ! 09-08
Projekt:,,Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość". 09-06
Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej. 09-05
Harmonogram pracy pracowników pedagogicznych PCE - PPP w 2016/2017 roku. 09-02
MEN: Informacje na nowy rok szkolny 2016/2017 ! 09-02
MEN: Wyprawka szkolna 2016/2017 ! 08-17
MEN: Opracowanie koncepcji organizacji edukacji osób niepełnosprawnych. 08-16
Analiza ankiet badających zapotrzebowanie na ofertę edukacyjną wśród nauczycieli ! 08-12