Aktualności


Zaproszenie na spotkanie ,,Grupy Wsparcia Rodziców dzieci objętych WWR”


Dzień otwartych konsultacji dla rodziców dzieci 6 – letnich rozpoczynających naukę w 2014/2015 roku 04-23
Zaproszenie dla nauczycieli na warsztaty ,,Asertywność nauczyciela w sytuacjach trudnych” 04-03
04-02
Zmiana terminów warsztatów ,,Kompetencje wychowawcy klasowego” 04-02
Zaproszenie na Konsultacja dla rodziców dzieci 6-letnich 03-26
Zaproszenie dla nauczycieli na warsztaty ,,Praca z dzieckiem z ADHD lub zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”. 03-24
"Grupy Wsparcia" - Zaproszenie dla nauczycieli klas "O" 03-24
Zaproszenie na warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego: "Diagnoza szkolna - Klucz do sukcesu" 03-06
Zaproszenie dla nauczycieli na warsztaty ,,Współpraca nauczyciela z rodzicami” 02-24
Praca PCE podczas ferii zimowych. 02-24