Aktualności


Zaproszenie dla nauczycieli na warsztaty ,,Asertywność nauczyciela w sytuacjach trudnych”


04-02
Zmiana terminów warsztatów ,,Kompetencje wychowawcy klasowego” 04-02
Zaproszenie na Konsultacja dla rodziców dzieci 6-letnich 03-26
Zaproszenie dla nauczycieli na warsztaty ,,Praca z dzieckiem z ADHD lub zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”. 03-24
"Grupy Wsparcia" - Zaproszenie dla nauczycieli klas "O" 03-24
Zaproszenie na warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego: "Diagnoza szkolna - Klucz do sukcesu" 03-06
Zaproszenie dla nauczycieli na warsztaty ,,Współpraca nauczyciela z rodzicami” 02-24
Praca PCE podczas ferii zimowych. 02-24
Zaproszenie na warsztaty dla nauczycieli " Trening doskonalenia umijętności wychowawczych" 02-12
Zaproszenie na warsztaty dla rodziców " Trening doskonalenia umijętności wychowawczych" 02-12